about whatwelearnwhereweplaywhatsupresitrationcontact
main banner

Wie Ons Is: "Waar is die dae", vra mens dikwels, "toe ons as kinders met gemak kon rondspeel waar hoenders rondskarrel, terwyl ons die hasies kos gee of sommer net in 'n boomhuis sit?" Hou jou kind homself besig deur t.v. te kyk of rekenaarspeletjies te speel? Wat word van u kleuter se sosiale, emosionele en fisiese ontwikkeling? Gun u kleuter dieselfde voorregte wat u as kind beleef het, hier by Reënboogland! 'n Skool met 'n groot speelgrond wat soos 'n park lyk, gekwalifiseerde personeel byderhand om vir u kleuter 'n stimulerende omgewing te skep waarin hulle veilig kan voel, heerlik kan baljaar en leer.

Geskiedenis: Kleuterskool Newlands is deur die Transvaalse Onderwys Departement in 1973 gebou op die terrein van die ou Greymont Laerskool. Op 17 Julie 1973 het die eerste waarnemende hoof, Mej H Durieux en twee personeellede begin. Op 23 Julie 1973 het die eerste kleuters aangemeld en die kleuterskool is amptelik op 26 April 1974 geopen deur Dr A L Kotze. Dit was een van die eerste kleuterskoolgeboue wat deur die Departement opgerig is. Vanaf 1 Januarie 2002 is Reënboogland 'n private pre-primêre skool, nadat die Gauteng Departement van Onderwys alle pre-primêre skole gesluit het.

Visie: ‘n Alombekende, privaat, gevestigde Pre-primêre Skool wat vir elke kleuter blywende, persoonlike, totale veilige sorg en opvoeding bied.

Missie: ‘n Gevestigde, welbekende privaat kleuterskool wat doelgerigte, Christelik gebasseerde totale onderrig bied deur toegewyde, gekwalifiseerde personeel in ‘n goed ingerigte en veilige infrastruktuur, waar kleuters leer en speel.

Boodskap van die Hoof - Christelle Greyling: Die eerste skoologgend van elke jaar stap mamma’s en pappa’s met hul peuters op die heup, videokamera in die hand, knop in die keel ons hekke binne. Juffrou troos en paai, want die outjies huil en mamma sukkel self om die trane terug te hou! Vyf jaar later stap die Graad R maatjies vol selfvertroue klas toe, mamma moet by die hek bly. Hulle groet Juffrou en gaan bêre self hulle sakke – hulle kan nie wag om skooltoe te kom nie!

So word ons kinders groot, die tyd vlieg verby!

Die kleuterjare is die belangrikste tyd vir u kind. Dit is in hierdie tyd wat die grondslag gelê word vir toekomstige leer en ontwikkeling. Reënboogland Pre-primêre skool is passievol oor wat ons doen en wat ons elke dag vermag met ons kleuters. Ons fokus is daarop om elke kleuter se unieke talente en behoeftes te identifiseer om hulle sodoende voor te berei vir die laerskool en die toekoms.

Die personeel & direksie glo daaraan om aktief betrokke te raak by alle aspekte van ons skool. Die belangrikheid van elke kind, ouer en elke personeellid word ter harte geneem as daar besluite geneem moet word.

U het besluit om u kind aan ons toe te vertrou vir ‘n paar jaar en daardeur is u in ‘n vennootskap met ons. Baie dankie dat u as ouer daardie besluit geneem het – welkom!

Personeel: Almal ervare dames, met opleiding in 'n Pre-primêre rigting aan 'n Universiteit of Onderwyskollege. Die assistent personeel in die peuterklasse is opgelei in Educare. Die personeel beskik ook oor diplomas in Noodhulp en Brandbestryding. Hulle woon gereeld opknappingskursusse en lesings by om altyd op hoogte van nuwe ontwikkelings te bly en om hulle kennis steeds te verbreed.

Direksie: Reënboogland is 'n Artikel 21 Maatskappy en dus nie-winsgewend. Alle fondse wat gegenereer word, word aangewend om die skool te verbeter vir ons kleuters. Die Direksie staan in beheer van die skool en bestaan uit sewe lede wat almal ouers is. Die Direksielede verrig hul taak vir die liefde van die saak en bring elkeen 'n besondere bydrae tot die skool. Daar word gereeld vergader en elke besluit wat geneem word, word geneem om ons ouers, kleuters en personeel te baat. Die direksie bestaan huidiglik uit:

  • Koos Lottering (Voorsitter)
  • Christelle Greyling (Hoof)
  • Barend Stander
  • Leon Bhima
  • Michelle van der Westhuizen
  • Tamara Allkins

Sekuriteit: Ons het 'n uitgewerkte noodplan wat ons gereeld oefen. Die skool is toegerus met paniekknoppies in elke klas. Ons Sekuriteitswag, Hlengiwe is daagliks aan diens. Kleuters word uitgeteken by die hek. Sy ken elke ouer en laat geen vreemdelinge in die skool toe sonder die hoof/sekretaresse se goedkeuring nie.